characteristic

 • 101Characteristic length — A characteristic length is an important dimension that defines the scale of a physical system. Often such a length is used as an input to a formula in order to predict some characteristics of the system. Examples: Reynolds number Biot number… …

  Wikipedia

 • 102characteristic rays — x rays emitted as a result of the rearrangement of electrons in the inner shells of atoms, as when electrons are ejected from the inner shells by high speed bombarding electrons or when an orbital electron is captured by the nucleus during… …

  Medical dictionary

 • 103characteristic frequency — būdingasis dažnis statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. characteristic frequency vok. charakteristische Frequenz, f; Kennfrequenz, f rus. характеристическая частота, f; характерная частота, f pranc. fréquence caractéristique, f …

  Automatikos terminų žodynas

 • 104characteristic equation — būdingoji lygtis statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. characteristic equation; performance equation vok. charakteristische Gleichung, f; Stammgleichung, f rus. характеристическое уравнение, n pranc. équation caractéristique, f …

  Automatikos terminų žodynas

 • 105characteristic polynomium — būdingasis daugianaris statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. characteristic polynomium vok. charakteristische Polynom rus. характеристический полином, m pranc. polynôme caractéristique, m …

  Automatikos terminų žodynas

 • 106characteristic load conditions — būdingosios apkrovos veika statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. characteristic load conditions vok. Betrieb mit angepaßter Belastung, m; Betrieb mit charakteristischer Belastung, m rus. режим характеристической нагрузки, m pranc …

  Radioelektronikos terminų žodynas

 • 107characteristic frequency — būdingasis dažnis statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Lengvai identifikuojamas ir lengvai išmatuojamas dažnis, apibūdinantis tam tikrą kintamąjį dydį arba vyksmą. atitikmenys: angl. characteristic frequency vok.… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 108characteristic quantity — būdingasis dydis statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Neatsitiktinis arba įprastinis dydis. atitikmenys: angl. characteristic quantity vok. Kenngröße, f rus. характеристическая величина, f pranc. grandeur caractéristique, f …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 109characteristic impedance — būdingoji pilnutinė varža statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Tokia keturpolio apkrovos varža, kuriai esant jo įėjimo varža pasidaro lygi apkrovos varžai. atitikmenys: angl. characteristic impedance vok. Kennwiderstand, m… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 110characteristic acoustic impedance — būdingoji kompleksinė akustinė varža statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Tam tikrame terpės taške plokščiosios sklindančios bangos kompleksinis garso slėgis, padalytas iš kompleksinio dalelių greičio. atitikmenys: angl.… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas