characteristic

 • 111characteristic impedance of a medium — būdingoji pilnutinė terpės varža statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Dydis, išreiškiamas terpėje sklindančios skersinės elektromagnetinės bangos elektrinių ir magnetinių stiprių dalmeniu. atitikmenys: angl. characteristic… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 112characteristic velocity — būdingasis greitis statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Greitis, kurį įgytų nešančioji raketa ir erdvėlaivis, jei raketos varikliai veiktų idealiomis sąlygomis, t. y. kai raketų variklių traukos vektorius sutampa su raketos …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 113characteristic radiation — būdingoji spinduliuotė statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Fotoninė trūkiojo energijos spektro spinduliuotė, susidaranti kintant energinėms atomų elektronų būsenoms. atitikmenys: angl. characteristic radiation vok.… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 114characteristic function — būdingoji funkcija statusas T sritis chemija apibrėžtis Būsenos funkcija, kurios diferencialinėmis išraiškomis galima nusakyti visas termodinaminės sistemos savybes. atitikmenys: angl. characteristic function rus. характеристическая функция …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 115characteristic groups — būdingosios grupės statusas T sritis chemija apibrėžtis Organinių junginių pakaitai, išskyrus alkilus ir arilus. atitikmenys: angl. characteristic groups rus. характеристические группы …

  Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • 116characteristic quantity — būdingasis dydis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. characteristic quantity vok. Bestimmungsgröße, f; Kenngröße, f rus. характеристическая величина, f pranc. grandeur caractéristique, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 117characteristic curve family — charakteristikų šeima statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. characteristic curve family; characteristics family; family of characteristics vok. Kennfeld, n; Kennlinienfeld, n; Kennlinienschar, f rus. семейство характеристик, n pranc.… …

  Fizikos terminų žodynas

 • 118characteristic surface — būdingasis paviršius statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. characteristic surface vok. Kennfläche, f rus. характеристическая поверхность, f pranc. surface caractéristique, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 119characteristic mode — normalioji moda statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. characteristic mode; eigen mode; normal mode vok. Normalmode, f rus. нормальная мода, f pranc. mode normal, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 120characteristic acoustic impedance — būdingoji kompleksinė akustinė varža statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. characteristic acoustic impedance vok. Schallkennimpedanz, f rus. удельный акустический импеданс, m pranc. impédance acoustique caractéristique, f …

  Fizikos terminų žodynas